دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی همراه با نوزادش

مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی همراه با نوزادش

مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی (ایستاده) همراه با پسر اولش سعید ثابتی در بغل اختر خانم، خواهر اعظم السلطنه. اختر خانم پس از جدا شدن از همسرش به منزل مرضیه خانم رفت تا در نگهداری کودک به او کمک کند.

Audio


گفتنیهای مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در این مورد

نمای تفصیلی

  • آفریننده حسينقلى ميرزا نصرت السلطنه
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷ × ۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1028A6
  •