دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های نصرت السلطنه به مرضیه خانم

نامه های نصرت السلطنه به مرضیه خانم

نامه نصرت السلطنه به دخترش مرضیه خانم. نصرت السلطنه به او درباره نوشتن چند تذکر می دهد. در نامه دیگری نصرت السلطنه از پاریس به دخترش توصیه می کند که درسهایش را خوب بخواند و تمرین نوشتن را فراموش نکند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده حسينقلى ميرزا نصرت السلطنه
  • تاریخ ۱۳۱۱-۱۳۰۶ ش (۱۹۳۲-۱۹۲۷)
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1023A64
  •