دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعظم السلطنه در جشن نوروز، حدود ۱۳۳۴ ش

اعظم السلطنه در جشن نوروز، حدود ۱۳۳۴ ش

جشن نوروز در کنار خانواده. از چپ به راست: مرضیه خانم (دختر اعظم السلطنه و نصرت السلطنه)، ابوالحسن میرزا (پسر شعاع السلطنه)، اعظم السلطنه، منیژه خانم (زن ابوالحسن میرزا و دختر سالار الدوله).

Audio


گفتنیهای مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۴ ش (۱۹۵۵)
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1028A4
  •