دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرضیه خانم نصرت مظفری با دایه اش، حدود ۱۳۳۳ ق

مرضیه خانم نصرت مظفری با دایه اش، حدود ۱۳۳۳ ق

مرضیه خانم، دختر اعظم السلطنه و نصرت السلطنه، در بغل دایه اش

Audio


گفتنیهای مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در این مورد

نمای تفصیلی

  • آفریننده حسينقلى ميرزا نصرت السلطنه
  • تاریخ ۱۳۳۳ ق (۱۹۱۵)
  • ابعاد ۲۰.۲ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1028A3
  •