دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

نامه [از زهرا سلطان عزت السلطنه؟]

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۹ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A27
  •