دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید محمد تفرشی

سید محمد تفرشی، پسر سید علی اکبر میر هادی بود که با اشرف الحاجیه ازدواج کرد و فرزندانشان منیر، عصمت، شکوه، هوشنگ، نصرت، ملک، و فروغ نام گرفتند. سید محمد تفرشی از ازدواج دیگری با فاطمه (؟) صاحب دختری به نام فرح زمان شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید