دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدرالسادات افقهی

ت ۱۲۹۹ ش

بدرالسادات افقهی (قدس)، دختر منیر تفرشی نبوی و سید عبدالله افقهی، در سال ۱۲۹۹ ش به دنیا آمد. وقتی شش ماهه بود مادرش درگذشت و پس از آن به مدت دو سال نزد مادربزرگش، اشرف الحاجیه، و تایه اش (ننه)‌ زندگی می کند و بعد پدرش او را به خانه خود می برد. او در سال ۱۳۲۳ یا ۱۳۲۴ با طاهر قدس ازدواج کرد و آنها صاحب شش فرزند شدند: محمد (که در هشت سالگی فوت کرد)، سعیده، سودابه، محبوبه، مسعوده، و کاظم. طاهر قدس در جوانی (در سال ۱۳۵۰ ش) درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو