دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر تفرشی نبوی

مجموعه‌ای شامل اشیاء زندگی روزمره و یک مصاحبه با بدرالسادت افقهی

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    اکثر اشیاء این مجموعه متعلق به بدرالسادات افقهی بوده که از خانواده مادری اش به او رسیده و او هم آن‌ها را به دخترش، محبوبه قدس، هدیه داده است.

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۷ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 1276
  •