دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طاهر قدس

ت ۱۳۰۱ ش
و ۱۳۵۰ ش

طاهر قدس در سال ۱۳۰۱ ش به دنیا آمد. با بدرالسادات افقهی ازدواج کرد و آنها صاحب شش فرزند شدند: محمد (که در هشت سالگی فوت کرد)، سعیده، سودابه، محبوبه، مسعوده، و کاظم. او در سال ۱۳۵۰ در ۴۹ سالگی درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید