دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عذرا عفت الملوک

عذرا عفت الملوک (خان جان)، دختر تهرانیان فخرالتجار، دومین همسر سید عبدالله افقهی بود. فرزندان آن دو: شمسی، منیر، زینت، و علی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید