دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی افسر اسعد

بی بی افسر اسعد

بی‌بی افسر اسعد، دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A2
  •