دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی افسر اسعد و پسرش

بی بی افسر اسعد و پسرش

بی‌بی افسر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیر جنگ) و پسرش احمد رضا معروف به گوگول. نوشته عکس: «عکس خود و گوگول را تقدیم خواهر عزیز از جان عزیزترینم تقدیم نمودم. افسر»

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A4
  •