دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه خانم ملکه اقدس (نیّره معظم)

دختر مهر افروز خانم شمس السلطنه و محمدعلی خان خازن الملک؛ در تاریخ ۲۶ ربیع الاول ۱۳۴۲ ق با شاه قلی خان (امیر معظم) ازدواج کرد؛ فرزندانشان: گیتی، مجتبی (خسرو)، مرتضی (جمشید)، و بیژن؛ به گفته خانواده نیر معظم به هنرهای خیاطی، گل دوزی، و بافتن تسلط کامل داشته است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو