دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نیرمعظم و محمد علی خان خازن الملک

نیرمعظم و محمد علی خان خازن الملک

از راست: نیّره معظم و پدرش محمدعلی خان خازن الملک

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۳۰ ق
 • یادداشت ها

  نسخه‌ دیگری از این عکس در مجموعه گیتی قاجار دولّو با شماره 1388A10 موجود است.

 • ابعاد ۱۰ × ۱۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها طلایه و امیر علی میرزا محمد خان قاجار دولو
 • متعلق به مجموعه طلایه و امیر علی میرزا محمد خان قاجار دولو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 19214A9
 •