دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نیّره معظم و دوستش

نیّره معظم و دوستش

از راست به چپ: نیّره معظم همسر شاه قلیخان امیرمعظم (پسر فصل بهار خانم (ایران الدوله))، و دوستش

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۵.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1388A37
  •