دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فصل بهار خانم (ایران الدوله) در کنار اعضای خانواده

فصل بهار خانم (ایران الدوله) در کنار اعضای خانواده

از راست به چپ: حاجب خانم، فصل بهار خانم (ایران الدوله)، و نیّر معظم همسر شاه قلیخان امیرمعظم پسر فصل بهار خانم. کودک سمت راستی بیژن قاجاردولو پسر نیّر معظم است و کودک دوم ناشناخته.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1388A41
  •