دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نیّر معظم و پسرانش

نیّر معظم و پسرانش

از راست به چپ: جمشید قاجار دولو، نیّر معظم، و بیژن قاجار دولو

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۵.۵ × ۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1388A35
  •