دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نیّره معظم و پسرانش

نیّره معظم و پسرانش

از راست به چپ: جمشید قاجاردولو، نیّره معظم، و بیژن قاجاردولو

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۵.۵ × ۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1388A35
  •