دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فصل بهار خانم (ایران الدوله) در کنار اعضای خانواده

فصل بهار خانم (ایران الدوله) در کنار اعضای خانواده

ایستاده از راست به چپ: نیّر معظم همسر شاه قلیخان امیرمعظم (پسر فصل بهار خانم)، فصل بهار خانم (ایران الدوله)، امیرحسن خان پسر فصل بهار خانم، و حاجب خانم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1388A43
  •