دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نیّر معظم و فرزندش

نیّر معظم و فرزندش

نیّر معظم و پسرش بیژن قاجار دولو

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1388A50
  •