دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فصل بهار خانم (ایران الدوله) در کنار اعضای خانواده

فصل بهار خانم (ایران الدوله) در کنار اعضای خانواده

از راست به چپ ردیف اول: حاجب خانم دختر فصل بهار خانم، دختربچه کنار خانم حاجب ناشناخته، فصل بهار خانم (ایران الدوله)، امیرحسن خان پسر فصل بهار خانم، پسربچه دوم ناشناخته، نفر آخر نیّر معظم همسر شاه قلیخان امیرمعظم پسر فصل بهار خانم؛ از راست به چپ ردیف دوم: کودک اول ناشناخته، بیژن پسر نیّر معظم

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1388A3
  •