دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رونوشت نکاح نامه فاطمه خانم ملکه اقدس (نیّر معظم) و شاه قلی خان امیر معظم، ۱۳۳۳ ش

رونوشت نکاح نامه فاطمه خانم ملکه اقدس (نیّر معظم) و شاه قلی خان امیر معظم، ۱۳۳۳ ش

رونوشت نکاح نامه فاطمه خانم ملکه اقدس (فرزند محمدعلی خان خازن الملک) و شاه قلی خان امیرمعظم (فرزند مصطفی قلی خان حاجب الدوله امیرمعظم) با مهریه از جمله قرآن خطی به مبلغ یک صد و پنجاه تومان، پنج هزار تومان، یک حلقه انگشتر الماس به مبلغ ششصد تومان، یک جام آینه به مبلغ صد و پنجاه تومان، و یک سینه ریز به مبلغ سیصد تومان. تاریخ عقد ۲۶ ربیع الاول ۱۳۴۲ است. تاریخ رونوشت آن شانزدهم خرداد ۱۳۳۳ شمسی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۳۳ ش
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1388A54
  •