دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فصل بهار خانم (ایران الدوله) و نیّر معظم

فصل بهار خانم (ایران الدوله) و نیّر معظم

از راست به چپ: فصل بهار خانم (ایران الدوله)، نیّر معظم عروس فصل بهار خانم (ایران الدوله)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1388A22
  •