دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه خانم عصمت الدوله

ت ۱۲۷۲ ق تهران
و ۲۹ جمادی‌الثانی ۱۳۲۳ ق تهران

فاطمه خانم (عصمت الدوله)، دختر خجسته خانم و ناصرالدین شاه قاجار، در سال ۱۲۷۲ ق متولد شد. دومین دختر ناصرالدین شاه بود. در سال۱۲۸۳ ق به عقد امیر دوست محمد خان، پسر ده ساله دوستعلی خان معیرالممالک، در آمد. فرزندان آن‌ها عبارتند از: عصمت الملوک، امیر دوستعلی خان، فخرالتاج خانم، و دوست محمد خان اعتصام الدوله. عصمت الدوله در سال ۱۳۲۳ ق سخت بیمار شد و در بیست و نهم جمادی الاخر همان سال در اثر بیماری تب نوبه در سوهانک درگذشت و در حضرت عبدالعظیم در نزدیکی پدرش دفن شد.

فاطمه خانم (عصمت الدوله)، دختر خجسته خانم و ناصرالدین شاه قاجار، در سال ۱۲۷۲ ق متولد شد. دومین دختر ناصرالدین شاه بود. در سال۱۲۸۳ ق به عقد امیر دوست محمدخان، پسر ده ساله دوستعلی خان معیرالممالک، در آمد. فرزندان وی عبارتند از: عصمت الملوک، امیر دوستعلی خان، فخرالتاج خانم، و دوست محمدخان اعتصام الدوله. امیر دوست محمد خان، همسر عصمت الدوله، در سال ۱۲۹۹ ق مخفیانه ایران را ترک کرد و به اروپا رفت و در سال ۱۳۰۲ ق با وساطت همسرش نزد ناصرالدین شاه، به ایران بازگشت. عصمت الدوله از معلم فرانسوی خود، مادام کلمانتین، نواختن پیانو و گلدوزی را آموخت. او میزبان همسران سفرای خارجی در ایران بود. عصمت الدوله در سال ۱۳۲۳ ق سخت بیمار شد و در بیست و نهم جمادی الاخر همان سال در اثر بیماری تب نوبه در سوهانک درگذشت و در حضرت عبدالعظیم در نزدیکی پدرش دفن شد. بستن

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان: المآثر و الاثار ، به کوشش ایرج افشار، تهران: اساطیر، ۱۳۶۳، ج ۱: ص ۳۴ و ۳۵. معیرالممالک، دوستعلی خان، یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران: نشرتاریخ ایران، ۱۳۹۰، ص ۱۷. سرنا، کارلا، سفرنامه کارلا سرنا، نشرنو: تهران، ۱۳۶۳، ص ۲۷۴. معیرالممالک، دوستعلی خان، رجال عصر ناصری، تهران: نشرتاریخ ایران، ص ۱۳۶۱، ۱۴۹. بنجامین، سامویل گرین ویلر، ایران وایرانیان. ترجمه رحیم رضا زاده ملک، گلبانگ: تهران، ۱۳۶۳، ص ۲۶۵. یادداشتهای روزانه ناصرالدین شاه، به کوشش پرویز بدیعی، تهران: سازمان اسناد ملی، ۱۳۷۸، ص ۱۱۰. معیرالممالک، دوستعلی خان، هشتاد و پنج سال زندگی در چند صفحه، یغما: س ۱۲، ش ۴. ص ۱۸۱-۱۹۰. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو