دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اندرونی عصمت الدوله و معیر الممالک

اندرونی عصمت الدوله و معیر الممالک

ردیف جلو، از راست: برادر شمس الشعراء، یدالله میرزا جهانبانی (دایی عصمت الدوله)، دوست محمد خان معیرالممالک، اسدالله میرزا شهاب الدوله (پسر جهان سلطان خانم و عبدالحسین میرزا شمس الشعراء، و پسر خاله عصمت الدوله)، و ناشناخته؛‌ ردیف دوم، از راست: شاید قوت القلوب (همسر جهانگیر میرزا جهانبانی)، ماه نساء خانم (مادر دوست محمد خان معیرالممالک)، عصمت الدوله (دختر ناصرالدین شاه و همسر معیرالممالک)، و فردی که کنارش ایستاده: جهانگیر میرزا جهانبانی (دایی عصمت الدوله)؛ بقیه ناشناخته.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۷.۵ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1253A18
  •