دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تذکره اطعمه، [حدود ۱۲۹۰ ق]

تذکره اطعمه، [حدود ۱۲۹۰ ق]

منظومه ای فکاهی که در آن از انواع غذاهای ایرانی سخن آمده و از آن راه درباره ارکان و اعیان دولتی، هم از زنان و هم از مردان، به طنز صحبت شده است. از جمله کسانی که نامشان آمده: ناصرالدین شاه، ولیعهد (مظفرالدین شاه)، آقا وجیه، فخرالملوک، ضیاء السلطنه، عصمت الدوله، امین السلطنه، توران آقا، تومان آقا، انیس الدوله، شکوه السلطنه، تاج الدوله، شمس الدوله، اختر السلطنه، بدرالسلطنه، زینب السلطنه، عفت السلطنه، عایشه خانم، حاجیه خانم، امین اقدس، امام جمعه، اتابک اعظم، اعتمادالسلطنه، شیخ الاسلام، و ناظم البکاء. نویسنده لقب شیخ الشعرا و امین تذکره و وقایع نگار بوشهر را نیز دارد.

نمای تفصیلی

 • آفریننده مایل افشار شیخ الشعرا
 • تاریخ حدود ۱۲۸۹ یا ۱۲۹۰ ق
 • یادداشت ها

  تاریخ متن: قبل از ۱۲۹۷ ق (در آن تاریخ به کتابخانه دارنده اصلی وارد شده) و بعد از تشکیل هیأت مشورتی (اشاره دارد به رئیس مجلس شورا)، یعنی ۱۲۷۵ یا ۱۲۸۹ ق. همچنین در صفحه آخر متن آمده: این کتاب تذکره الطعمه سال گرفتن از آقا مسلم (؟) ‌۱۲۹۷ و سال ۱۲۹۸ ماه محرم وارد کتابخانه بنده شد. مهر صفحه آخر نام سید محمد صادق طباطبایی را دارد.

 • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره ۱۱۹۷- ط)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018A10
 •