دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اصغر خان اتابک (امین السلطان)

ت ۱۲۷۵ ق
و ۲۱ رجب ۱۳۲۵ ق

پسر ابراهیم‌ خان امین‌ السلطان؛ همسر خانم اعظم؛ فرزندان: قدس اعظم، فخر اعظم، نوش آفرین خانم اعظم السلطنه، محترم خانم، افتخار اعظم، میرزا عبدالله خان امین السلطان، حاج میرزا احمد خان مشیر اعظم، محمد ابراهیم خان، و محسن خان؛ او در سال ۱۳۲۵ ق در سن پنجاه و یک سالگی کشته شد.

بعد از فوت پدر، تمامی مشاغل وی از جمله بیوتات سلطنتی، انبار غله مرکزی، ضرابخانه، وزارت گمرک، و لقب امین السلطانی به علی اصغر خان واگذار شد. در سال ۱۳۰۵ ق، رسما از سوی ناصرالدین شاه به صدارت منصوب شد. در سال ۱۳۱۴ق، توسط مظفرالدین شاه از صدارت برکنار و به قم تبعید شد. در سال ۱۳۱۶ ق، به تبعید وی پایان داده شد و برای صدارت به تهران آمد. در سال ۱۳۲۱ ق از سمت خود برکنار شد و به سفر پرداخت. در ربیع الاول ۱۳۲۵ ق از سوی محمد علی شاه برای کار به ایران دعوت شد و دولت تشکیل داد. در بیست و یکم رجب به دست عباس تبریزی در هنگام خروج از مجلس شواری ملی به قتل رسید. بستن

معیرالممالک، دوستعلی خان، رجال عصر ناصری، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۱.ص ۲۱۰؛ بامداد، مهدی. شرح حال رجال ایران، تهران: نشر زوار، ۱۳۵۷، جلد ۲. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو