دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه ای در مورد موقوفات امین اسلطان

نامه ای در مورد موقوفات امین اسلطان

نامه به ریاست اداره کل اوقاف در مورد موقوفات مرحوم امین السلطان و قصد اداره آستانه جهت تخریب دکاکین موقوفه و ساخت مستراح عمومی بدون اطلاع وراث امین السلطان. این در حالی است که به گفته نویسنده، این ملک به جهت ساخت مدرسه از سوی امین السلطان وقف شده بوده است. همچنین نویسنده از واگذاری بخش دیگری از این ملک به فردی برای ساخت مقبره نوشته و نسبت به این امر اعتراض دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها دبیری
  • متعلق به مجموعه دبیری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1282A10
  •