دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تلگرام شکایت علیه عیال میرزا رضا، ۱۳۱۳ ق

تلگرام شکایت علیه عیال میرزا رضا، ۱۳۱۳ ق

محمدحسین کرباس فروش و محمدتقی ده خوارقانی در تلگرامی توسط امین همایون به صدراعظم (امین السلطان) نوشته اند که عیال میرزا رضا با ارائه سندی متعلق به چهل و هفت سال پیش به اسم الله وردی خان و نگارش نامه‌ای که تاریخ پنج سال پیش را بر آن نهاده ادعای مالکیت ملک این دو را کرده است. این دو نوشته اند که این ملک محل ارتزاق و معاش آنها و خانواده‌هایشان هست و صدراعظم کمک کند که این ملک از آنها گرفته نشود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۱۳ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1253A34
  •