دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم خان برهان الدوله به رضاقلی خان سردارمکرم، ۱۳۲۵.

ابوالقاسم خان برهان الدوله به رضاقلی خان سردارمکرم، ۱۳۲۵.

نامه برهان الدوله به برادرش رضاقلی خان سردارمکرم (نظام‌السلطنه)، حاکم عربستان و لرستان. در این نامه برهان الدوله از شایعات حضور سالارالدوله با قوای خود، ناامنی در منطقه، اغتشاش در آذربایجان و اطمینان در خصوص امنیت اهالی خانه و خانمها نوشته است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ابو القاسم خان
  • تاریخ ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۲۷ سانتیمتر و ۱۰ × ۲۷ سانتیمتر. پاکت: ۱۰ × ۲۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31b057
  •