دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه علی اصغرخان امین السلطان اتابک اعظم به عبدالله خان

نامه علی اصغرخان امین السلطان اتابک اعظم به عبدالله خان

نامه علی اصغرخان امین السلطان اتابک اعظم به فرزندش عبدالله خان (براساس نوشته روی پاکت نامه) درباره ارسال دوازده عکس بزرگ (شش تکی و شش گروهی) از سوی نگارنده به مخاطب، که براساس نوشته روی پاکت نامه، فرزند وی عبدالله خان است. نگارنده یکی از عکس‌ها را به پسرش اهدا کرده و باقی را برای اندرون، فرزندان، و برادران خود فرستاده است. نامه در تاریخ دوم محرم و در روستای ینگی امام (ساوجبلاغ) نوشته شده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده علی اصغر خان اتابک (امین السلطان)
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد نامه: ۲۷ × ۲۱ سانتیمتر، پاکت: ۱۴ × ۱۱
  • مجموعه ها دبیری
  • متعلق به مجموعه دبیری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳ آبان ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1282A9
  •