دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت تبریک عید

کارت تبریک عید

کارت تبریک عید از سوی نگارنده به مخاطب و اظهاردلتنگی وعشق وامیدواری که زودتر به شمیران بروند تا حداقل مخاطب را از دور ببیند. نویسنده از حضور دختر عموی خود که نامش مخدوش شده است نوشته واین‌که او هم عرض بندگی دارد. پاکت این کارت به مهر چاپی برجسته صدراعظم منقوش است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد کارت پستال: ۲۲.۵ × ۸.۵ سانتیمتر، پاکت: ۱۳.۵ × ۱۱
  • مجموعه ها دبیری
  • متعلق به مجموعه دبیری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1282A13
  •