دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سند مالی، ۱۳۱۲ ق

سند مالی، ۱۳۱۲ ق

نامه‌ای مربوط به صدراعظم [امین السلطان] درباره قند سازی و شیشه سازی، با مهر وزیر مختار بلژیک بارون درپ در پشت سند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۳۱۲ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1258A46
  •