دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ضیاء السلطنه [سوم]

و ۱۳۴۴ ش

زهرا امامی (شمس السلطنه که پس از وفات مادر ملقب به ضياءالسلطنه [سوم] شد)، دختر ضیاء السلطنه [دوم] و زین‌ العابدین ظهیرالاسلام (امام جمعه تهران) بود. در ربیع‌الاول ۱۳۲۲ ق به عقد دکتر محمد مصدق (مصدق‌ السلطنه)، پسر نجم السلطنه و وزیر دفتر، درآمد. فرزندان آن دو: ضیاء اشرف، احمد، محمود، غلامحسین، منصوره، و خدیجه بودند. او در سال ۱۳۴۴ ش در گذشت.

بنی جمالی، احمد. آشوب: مطالعه ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق. با مقدمه ای از حاتم قادری، تهران: نشرنی، ۱۳۸۶. کاتوزیان، محمدعلی. مصدق و نبرد قدرت. ترجمه احمد تدین. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۹. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید