دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد مصدق

ت ۱۲۹۷ یا ۱۲۹۸ ق
و ۱۳۸۶ یا ۱۳۸۷ ق

محمد مصدق (همچنین ملقب به مصدق السلطنه) پسر ملک تاج نجم السلطنه و ميرزا هدايت الله وزیر دفتر آشتیانی بود. او با زهرا امامی ضیاء السلطنه ازدواج کرد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو