دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکوه السلطنه [اول]

ت ۱۲۵۳ یا ۱۲۵۴ ق
و ۱۳۰۸ یا ۱۳۰۹ ق

شکوه السلطنه دختر شهربانو خانم (دختر محمد ابراهیم خان ظهیرالدوله) و فتح الله میرزا شعاع السلطنه (‌پسر سی و پنجم فتحعلیشاه) و مادر مظفرالدین شاه بود که در سال ۱۲۵۴ ق به دنیا آمد. او در سال ۱۲۶۸ به عقد دائم ناصرالدین شاه درآمد. وی در سال ۱۳۰۹ ق درگذشت.

شکوه السلطنه دختر شهربانو خانم (دختر محمد ابراهیم خان ظهیر الدوله حاکم کرمان) و فتح الله میرزا شعاع السلطنه (سی و پنجمین فرزند فتحعلی شاه) بود که در سال ۱۲۵۴ ق. به دنیا آمد. شکوه السلطنه از همسران عقدی ناصرالدین شاه (عقد در سال ۱۲۶۸ ق) و مادر مظفرالدین شاه قاجار بود. به گزارش اعتماد السلطنه در خیرات حسان،‌ وی زنی با تقوا و پرهیزکار بود و در میان زنان ناصرالدین شاه طرف محبت و توجه شاه بود. شاه برای او خانه ای جدا در صاحبقرانیه در نظر گرفته و حاجی محمد خان را به وزارت وی گمارده بود. در زمان بازگشت ولیعهد، مظفر الدین میرزا، خانه او برای پذیرایی از ولیعهد آماده می‌شد و او آنجا اقامت می‌کرد. او مسوؤلیت نامگذاری فرزندان شاه را هم داشت به این دلیل که از قدیمی ترین زنان ناصری بود و در دربار ارج و منزلت داشت. شکوه‌السلطنه در اواخر رمضان ۱۳۰۹ ق بیمار شد و در ۱۴ شوال ۱۳۰۹ ق در پنجاه و پنج سالگی درگذشت و در جوار حضرت عبدالعظیم دفن شد. بستن

"فاطمه معزی، "شکوه السلطنه- http://www.iichs.org/index.asp?id=1207&doc_cat=9 علیرضا اقتداری، "شکوه السلطنه" ، دايرة المعارف زن ایرانی، به سرپرستی مصطفی اجتهادی، جلد دوم، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول، ۱۳۸۲. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو