دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا بزرگ ملاح

آقا بزرگ ملاح

همسر خدیجه افضل وزیری

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نسخه دیگری از همین عکس به شماره 14129A15 در این مجموعه موجود است.

 • ابعاد ۹.۵ × ۱۲.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها مه لقا ملاح
 • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14129A14
 •