دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عصمت خانم (طایره)

ت ۱۲۸۲ ق
و ۱۳۲۹ ق

عصمت خانم طایره دختر حبیبه خانم زهره (دختر حکیم سیمای اصفهانی) و میرزا اسمعیل خان آشتیانی مستوفی نظام بود. بر اساس زندگی نامه های مختلف تولد وی در سال ۱۲۷۸ یا ۱۲۸۲ ق [احتمالا ۱۲۸۲ ق] بود؛ در ۱۳ سالگی [۱۲۹۵ ق] با مهرعلیخان نایب نسقچی باشی ازدواج کرد. تولد اولین فرزندش، توران خانم (خانم شاهزاده)، در ۱۴ سالگی، دومین فرزند، مولود خانم، در ۱۷ سالگی، و سومین فرزند، لیلی خانم، در ۲۳ سالگی بود. طایره در سال ۱۳۲۹ ق درگذشت.

«طایره: نامه ها و نوشته ها و اشعار، همراه با برگ‌هایی از زندگی او»، نیمه دیگر، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۵، صص ۱۴۶ تا ۱۹۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو