دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه طایره به ایزابلا بریتینگ‌هام، ۱۳۲۷ ق

نامه طایره به ایزابلا بریتینگ‌هام، ۱۳۲۷ ق

شامل ابراز غرور نویسنده از ایمانی که مخاطب و دیگر خواهران بهائی در غرب دارند، مشکلات بهائی بودن در ایران به خاطر فشار و تنبیه و عدم آزادی، و ابراز ایمان و اعتقاد نویسنده به بهائیت از زمانی که دوازده سال سن داشت

نمای تفصیلی

  • آفریننده عصمت خانم (طایره)
  • تاریخ ۸ صفر ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A6
  •