دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

طایره خانم، دخترش خانم شازده، و سوزان مودی به همراه جمعی از زنان بهایی تهران، که سوزان مودی نامشان را در پشت عکس نوشته است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۴ صفر ۱۳۲۸ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس (به انگلیسی): «فاطمه خانم، همسر حاجی احمد[؛] عذرا خانم، میزبان[؛] اختر خانم، دختر حاجی احمد[؛] باهره (دختربچه)، دختر جناب ابن ابهر[؛] خانم شازده، دختر طایره خانم[؛] دکتر مودی[؛] طایره خانم[؛] عطیه خانم، دختر ام. حاجی آقا[؛] غالیر [؟] خانم، همسر ام. حاجی آقا[؛] آفاق، دختر ام. حاجی آقا[؛] رقیه خانم و نصرت خانم، دختران میزبان[؛] احمد خان، پسربچه[؛] از عکسی که در تهران، پرشیا گرفته شد و در ۱۵ فوریه ۱۹۱۰ به شیکاگو رسید»

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B8
 •