دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نسخه‌ دیگری از این عکس در همین مجموعه با شماره 14133B15 موجود است.
  نوشته روی عکس (به فارسی): «طایره خانم»؛ حک شده روی کارت (به انگلیسی): «پرتره کابینه»؛ نوشته پشت عکس (به انگلیسی): «طایره خانم»

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B14
 •