دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

دختران و معلمان آن‌ها در مدرسه سر قبر آقا، شعبه‌ای از مدرسه تربیت با نظارت دکتر مودی؛ عکاس: مولود، دختر طایره خانم

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۲۸ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس (به انگلیسی): «مدرسه تربیت با مدیریت دکتر مودی»؛ «میرزا احمد سهراب[،] ۱۸۰۰ خیابان بلمونت، واشنگتن دی سی. این عکس نباید کپی یا چاپ شود- به دلیل شرایط اجتماعی در شرق. مدرسه دخترانه در سر قبر آقا»؛ «شعبه‌ای از مدرسه تربیت، با نظارت دکتر مودی»؛ (به فارسی): «عکاس کمینه مولود صبیه طایره ۱۳۲۸»

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B38
 •