دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طایره خانم و دیگران

طایره خانم و دیگران

طایره خانم (نشسته در وسط)، میرزا مصطفی خان، احتمالا داماد طایره خانم (ایستاده در پشت او)، سیدنی اسپراگ، و سی. ام. رمی (نشسته در دو طرف طایره خانم)؛ بقیه احتمالا خانواده‌ طایره خانم

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۲۵ یا ۱۳۲۶ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس (به انگلیسی): «سیدنی اسپراگ و سی. ام. رمی با طایره خانم، شوهر [احتمالا داماد او] و خانواده‌اش گرفته شده در تهران، تابستان ۱۹۰۸»

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B17
 •