دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های تاجماه خانم

نامه های تاجماه خانم

نامه های تاجماه خانم دختر اعتضادالسلطنه، شامل نامه‌ای از پدرش درخصوص استفاده از آبهای معدنی و بازگشت به تهران در آینده نزدیک، [۱۹؟] شعبان ۱۲۹۷ ق؛ نامه‌ای به ناصرالدین شاه؛ نامه‌هایی به همسرش عبدالصمد میرزا عزالدوله سالور درباره عروسی دخترانشان، تعیین مهریه و اختلاف با وابستگان انیس الدوله، آتش سوزی در خانه بعد از عروسی، همراه با اسامی مهمانان عروسی و نامه ای به عزالدوله سالور در خصوص امور ملکی و توصیه درخصوص نوشتن عریضه به شاه در مورد حکومت همدان.

نمای تفصیلی

 • آفریننده علیقلی میرزا اعتضاد السطنه
 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  برخی تصویرها از کپی است.

 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 31b079
 •