دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا خانم

دختر ستاره خانم (شاهزاده گلین) و حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام و خواهر صدیقه خانم و میرزا حسن شیخ الاسلامی (رئیس المجاهدین)؛ با حاج میرزا ابوتراب شیخ الاسلام ازدواج کرد؛ فرزندان: سید علی اصغر و نوشین خانم

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو