دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ضیاء اشرف و عزت الله (بیات)، ۲۴ رجب ۱۳۴۲

نکاح نامه ضیاء اشرف و عزت الله (بیات)، ۲۴ رجب ۱۳۴۲

نکاح نامه ضیاء‌ اشرف، دختر زهرا امامی ضیاء السلطنه و محمد مصدق (مصدق السلطنه)، و عزت الله (بیات)، پسر سهم الملک، به صداق هفت هزار تومان (۴ هزار تومان جواهر و ۳ هزار تومان وجه نقد) و دو دانگ از قریه ظهیر آباد به مبلغ ۵ هزار تومان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۴ رجب ۱۳۴۲ ق
 • یادداشت ها

  جلد مخمل با سوزن دوزی، شامل جلد بیرونی، جلد کاغذی درونی و شش برگ.

 • ابعاد ۲۴ × ۱۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها بنیاد مصدق
 • متعلق به مجموعه بنیاد مصدق
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1029A10
 •