دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صدیقه دولت آبادی به محمد مصدق، [حدود ۱۳۳۰ ش]

صدیقه دولت آبادی به محمد مصدق، [حدود ۱۳۳۰ ش]

دکتر مصدق در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ به نخست وزیری منصوب شد و در همان ماه طرح اصلاح قانون انتخابات را به مجلس تقدیم کرد. محرومیت زنان از حق رأی در این طرح است که مطلب این نامه صدیقه دولت آبادی است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده صدیقه دولت‌ آبادى
  • تاریخ حدود ۱۳۳۰ ش
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A14
  •