دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی خانم استرآبادی

بی بی خانم استرآبادی

نقاشی ای که مهرانگیز ملاح (دختر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح) بر اساس تعریف هایی که شنیده بوده از مادربزرگش، بی بی خانم استرآبادی، کشیده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده مهرانگیز ملاح
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ دى ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14129A58
  •