دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسدالله تاروردی و مهرانگیز ملاح

اسدالله تاروردی و مهرانگیز ملاح

از راست: اسدالله تاروردی و همسرش، مهرانگیز ملاح (دختر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14129A45
  •