دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس و پشت آن نامه به مسیو اصغر

عکس و پشت آن نامه به مسیو اصغر

عکس و پشت آن نامه. زهرا خانم همسر میرزا ابوتراب برای پسرش علی اصغر (مسیو اصغر) شیخ الاسلام نامه به تفلیس نوشته. او می نویسد درست را بخوان و به حرف عمویت گوش کن.

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا خانم (دختر ستاره خانم و میرزا مسعود شیخ الاسلام)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1139A132
  •