دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های میرزا منصور شیخ الاسلام و همسرش به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های میرزا منصور شیخ الاسلام و همسرش به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های میرزا منصور شیخ الاسلام و همسرش به میرزا حسن شیخ الاسلام درباره امور خانوادگی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۵۹ یا ۱۲۶۰ ق تا ۱۳۱۳ یا ۱۳۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اولین سند شامل سه نامه در یک پاکت است: نامه ای از میرزا منصور به میرزا حسن شیخ السلام، نامه ای از میرزا منصور به جهان آرا حاجیه خانم و نامه ای از زینت السادات، دختر میرزا منصور، به جهان آرا حاجیه خانم.

 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۸ آبان ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1016A113
 •